Frequently Asked Questions

I am looking for flight partners, how can I subscribe myself?
Foundations, shelters and individual persons looking for a flight partner can subscribe themselves at this page .

I want to accompany an animal, how can I subscribe myself?
Are you flying from a destination abroad? Then it is very well possible that foundations/shelters are looking for flight partners from this destination. Do you want to accompany an animal? You can subscribe here.

Does accompanying a dog or cat cost money?
Accompanying a dog or cat does not cost money. The shelter or foundation takes care of all the costs for the flight of the dog or cat.

How old do I need to be to be able to subscribe as flight partner?
Subscribing as a flight partner is possible if you are 18 years or older.

In the subscription form for flight partners I cannot find the airline I’m flying with, how is that possible?
Not all airlines allow dogs and cats on their flights.

The following airlines do not allow dogs and cats on their flights:

  • Ryanair
  • Easyjet

Do the board members and volunteers of Stichting Vlieg een Dier get paid?
The board members and volunteers of Stichting Vlieg een Dier all work voluntary, and do not get paid for the tasks they carry out.

How many days before my flight I can still subscribe myself as a flight partner?
To be able to match as many foundations/shelters and flight partners as possible, we would like to receive your subscription as soon as possible. You can subscribe until the day before your flight. The later you subscribe, the less will be the chance that we will be able to match your submission with a foundation/shelter.

Waarom moet ik als stichting/asiel een verwerkersovereenkomst tekenen om mijn inschrijving compleet te maken?
Zodra een organisatie persoonsgegevens laat verwerken door een andere organisatie moeten er volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afspraken worden gemaakt over de verwerking van die persoonsgegevens. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd wordt de verwerkersovereenkomst genoemd.

Volgens de AVG is een verwerking van persoonsgegevens: “Elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens”. Als bewerking wordt bijvoorbeeld aangemerkt het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren/opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, verstrekken, samenbrengen, afschermen of wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Aangezien Stichting Vlieg een Dier persoonsgegevens van vluchtbegeleiders deelt met andere stichtingen/asiels/personen die op zoek zijn naar vluchten die deze gegevens opslaan en gebruiken is het dus wettelijk verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Deze verwerkersovereenkomst moet onder de AVG onder meer afspraken bevatten aangaande vertrouwelijkheid, beveiligingsmaatregelen, eventuele sub-verwerkers, audits en de rechten van betrokkenen.

Kortom: een verwerkersovereenkomst is dus een wettelijke overeenkomst waarin als stichting afspraken met een derde partij over hoe deze partij om gaat met de persoonsgegevens die wij deze partij verstrekken.

If your question is not listed above, please contact us!